Dividendele reprezintă o modalitate prin care companiile împart profiturile cu acționarii lor. Dividendul pe acțiune (DPS) este o metrică esențială care măsoară suma dividendelor declarate distribuite pentru fiecare acțiune comună în circulație. Acest indicator oferă investitorilor o imagine clară asupra venitului pe care îl pot obține din deținerile lor de acțiuni.

Ce este dividendul pe acțiune (DPS)?

Dividendul pe acțiune (DPS) reprezintă totalul dividendelor declarate și achitate de o companie pentru fiecare acțiune comună emisă și aflată în circulație. Această valoare se calculează prin împărțirea sumei totale a dividendelor plătite de întreprindere, inclusiv dividendele interimare, într-o anumită perioadă de timp, de obicei un an, la numărul de acțiuni comune emise și aflate în circulație.

DPS este adesea derivat utilizând dividendul plătit în cel mai recent trimestru, care este, de asemenea, folosit pentru a calcula randamentul dividendului. Acesta oferă investitorilor o imagine de ansamblu asupra performanței companiei și a angajamentului său față de acționari.

Importanța dividendului pe acțiune (DPS)

DPS este o metrică importantă pentru investitori, deoarece suma dividendelor plătite de o firmă se traduce direct în venit pentru acționar. Este cea mai directă cifră pe care un investitor o poate folosi pentru a calcula plățile de dividende primite din deținerea acțiunilor unei companii pe o anumită perioadă de timp.

O creștere constantă a DPS de-a lungul timpului poate oferi, de asemenea, investitorilor încrederea că managementul companiei consideră că creșterea profiturilor poate fi susținută pe termen lung. Prin urmare, DPS este un indicator valoros al performanței financiare și al potențialului de creștere al unei companii.

Formula dividendului pe acțiune (DPS)

Pentru a calcula corect DPS, trebuie adunate toate dividendele plătite pe parcursul anului, excluzând orice dividende speciale. Dividendele speciale sunt dividende care se așteaptă să fie emise o singură dată și, prin urmare, nu sunt incluse în calcul. Dividendele interimare sunt dividende distribuite acționarilor care au fost declarate și plătite înainte ca o companie să-și determine câștigurile anuale.

Dacă o companie a emis acțiuni comune în perioada de calcul, numărul total de acțiuni comune în circulație este, în general, calculat utilizând media ponderată a acțiunilor pe perioada de raportare, care este aceeași cifră utilizată pentru calculul câștigului pe acțiune (EPS).

Formula DPS poate fi reprezentată astfel:

DPS = (Dividende Totale Anuale - Dividende Speciale) / Numărul de Acțiuni Comune în Circulație

De exemplu, presupunând că ABC Company a plătit un total de 237.000 de lei în dividende în ultimul an, în timpul căruia a existat un dividend special unic în valoare de 59.250 de lei. ABC are 2 milioane de acțiuni în circulație, deci DPS-ul său este (237.000 - 59.250) / 2.000.000 = 0,09 lei pe acțiune.

Considerații speciale

DPS este strâns legat de mai multe metrice financiare care iau în considerare plățile de dividende ale unei firme, cum ar fi rata de distribuire a dividendelor (payout ratio) și rata de reținere (retention ratio). Dat fiind definiția ratei de distribuire a dividendelor ca fiind proporția profitului plătit sub formă de dividende acționarilor, DPS poate fi calculat prin înmulțirea ratei de distribuire a dividendelor a unei firme cu câștigul pe acțiune (EPS). EPS, egal cu profitul net împărțit la numărul de acțiuni în circulație, este adesea ușor accesibil prin intermediul situației veniturilor și cheltuielilor companiei. Rata de reținere, pe de altă parte, se referă la opusul ratei de distribuire a dividendelor, deoarece măsoară proporția profiturilor unei firme reținute și, prin urmare, neplătite sub formă de dividende.

Ideea că valoarea intrinsecă a unei acțiuni poate fi estimată prin dividendele viitoare sau valoarea fluxurilor de numerar pe care acțiunea le va genera în viitor stă la baza modelului de actualizare a dividendelor. Acest model ia, de obicei, în considerare cea mai recentă valoare DPS pentru calculul său.

Exemple de dividende pe acțiune

Creșterea DPS este un mod bun pentru o companie de a semnala o performanță solidă acționarilor săi. Din acest motiv, multe companii care plătesc dividende se concentrează pe creșterea DPS-ului, astfel încât corporațiile stabilite care plătesc dividende tind să se laude cu o creștere constantă a DPS-ului. Coca-Cola, de exemplu, a plătit un dividend trimestrial începând din 1920 și a crescut în mod consecvent DPS-ul anual cel puțin din 1996 (ajustând pentru spliturile de acțiuni).

În mod similar, Walmart a mărit dividendul anual în numerar în fiecare an de la prima declarare a unei plăți de dividend de 0,05 dolari în martie 1974. Începând din 2015, gigantul din comerțul cu amănuntul a adăugat cel puțin 4 cenți în fiecare an la dividendul pe acțiune, care a fost majorat la 2,08 dolari pentru exercițiul financiar 2019 al Walmart.

De ce este dividendul pe acțiune (DPS) important pentru investitori?

DPS este o metrică importantă pentru investitori, deoarece suma dividendelor plătite de o firmă se traduce direct în venit pentru acționar. Este cea mai directă cifră pe care un investitor o poate folosi pentru a calcula plățile de dividende primite din deținerea acțiunilor unei companii pe o anumită perioadă de timp. O creștere constantă a DPS-ului de-a lungul timpului poate oferi, de asemenea, investitorilor încrederea că managementul companiei consideră că creșterea profiturilor poate fi susținută.

Cum se calculează DPS?

Pentru a calcula corect DPS, trebuie adunate toate dividendele plătite pe parcursul anului, excluzând orice dividende speciale. Dividendele speciale sunt dividende care se așteaptă să fie emise o singură dată și, prin urmare, nu sunt incluse în calcul. Dividendele interimare sunt dividende distribuite acționarilor care au fost declarate și plătite înainte ca o companie să-și determine câștigurile anuale.

Dacă o companie a emis acțiuni comune în perioada de calcul, numărul total de acțiuni comune în circulație este, în general, calculat utilizând media ponderată a acțiunilor pe perioada de raportare, care este aceeași cifră utilizată pentru calculul câștigului pe acțiune (EPS).

Ce este rata de reținere?

Rata de reținere, numită și rata de reinvestire, este proporția profiturilor păstrate în afacere sub formă de profituri reinvestite. Se referă la procentajul din profitul net care este reținut pentru a crește afacerea, în loc să fie plătit sub formă de dividende. Este opusul ratei de distribuire a dividendelor, care măsoară procentajul din profit plătit acționarilor sub formă de dividende. Acest indicator ajută investitorii să determine cât de mult bani păstrează o companie pentru a reinvesti în operațiunile sale. În mod tipic, companiile mai noi au rate de reținere ridicate, deoarece reinvestesc profiturile pentru a accelera creșterea.

Aspecte suplimentare

Relația DPS cu randamentul dividendului

Randamentul dividendului este un alt indicator important pentru investitori, deoarece măsoară venitul anual sub formă de dividende în raport cu prețul acțiunii. Acesta se calculează prin împărțirea DPS-ului la prețul curent al acțiunii. Un randament ridicat al dividendului poate semnala o oportunitate de investiție atractivă, însă investitorii trebuie să ia în considerare și alți factori, cum ar fi stabilitatea și perspectivele de creștere ale companiei.

DPS și strategiile de investiții

Investitorii care caută un flux constant de venituri tind să acorde o atenție deosebită DPS-ului atunci când evaluează oportunitățile de investiții. Companiile cu un DPS stabil și în creștere sunt adesea luate în considerare pentru strategiile de investiții axate pe venit, cum ar fi investițiile în dividende sau investițiile de valoare.

Impactul divizării acțiunilor asupra DPS

Divizările acțiunilor pot afecta DPS-ul, deoarece numărul de acțiuni în circulație se modifică. În general, după o divizare de acțiuni, DPS-ul va scădea proporțional cu creșterea numărului de acțiuni, însă valoarea totală a dividendelor rămâne neschimbată. De exemplu, o divizare 2-pentru-1 va dubla numărul de acțiuni în circulație, dar va înjumătăți DPS-ul.

Compararea DPS între companii și industrii

Investitorii pot compara DPS-urile companiilor din aceeași industrie pentru a evalua performanța relativă și atractivitatea investițiilor. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare și alți factori, cum ar fi ciclurile de afaceri, strategiile de creștere și politicile de dividend ale companiilor.

Impactul reașezărilor de capital asupra DPS

Reașezările de capital, cum ar fi răscumpărările de acțiuni sau emisiunile de acțiuni noi, pot influența DPS-ul. Răscumpărările de acțiuni pot crește DPS-ul prin reducerea numărului de acțiuni în circulație, în timp ce emisiunile de acțiuni noi pot dilua DPS-ul prin creșterea numărului de acțiuni.

DPS și analiza fundamentală

DPS este o metrică importantă în analiza fundamentală, deoarece oferă informații valoroase despre performanța financiară și politica de dividend a unei companii. Analiștii și investitorii pot utiliza DPS-ul împreună cu alte metrice, cum ar fi rata de creștere a dividendelor și rata de distribuire a dividendelor, pentru a evalua calitatea și sustenabilitatea dividendelor unei companii.

Dividendul pe acțiune (DPS) este o metrică esențială pentru investitori, deoarece reflectă direct venitul pe care îl pot obține din deținerile acțiunilor. Înțelegerea semnificației și a modului de calcul al DPS-ului poate oferi informații valoroase despre performanța financiară și politica de dividend a unei companii. Investitorii ar trebui să ia în considerare DPS-ul împreună cu alți factori, cum ar fi stabilitatea, perspectivele de creștere și strategiile de investiții, pentru a lua decizii informate privind portofoliul lor.

Pentru investitorii interesați să își aprofundeze cunoștințele și să își maximizeze veniturile din dividende, participarea la cursuri de tranzacționare la bursă poate fi extrem de valoroasă. Aceste cursuri oferă o înțelegere aprofundată a factorilor de piață care influențează DPS și randamentele dividendelor, ajutându-i pe participanți să identifice acțiuni cu valoare mare potențială. Prin învățarea tehnicilor de analiză și evaluare a performanței companiilor, investitorii pot lua decizii mai bine informate și pot dezvolta strategii de investiții care să optimizeze randamentele și să minimizeze riscurile asociate cu investițiile în acțiuni cu dividende.

0
    0
    Coș
    Coșul este golCursuri disponibile